28 Bře

 • Dagmar Holá
 • V Aktuality
 • Komentáře Vypnuto

15. 3. 2018 se pro velký zájem mohlo zúčastnit jen 10 žáků z naší školy zajímavé přednášky předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:

 • K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby získává?
 • Nedostatek energie – kdy, jak velký?
 • Jak dlouho vydrží neobnovitelné zdroje?
 • Jaké jsou možnosti obnovitelných zdrojů?
 • Energeticky udržitelná ekonomika, možnosti úspor?
 • Nové technologie: vodík, fúze, supravodiče?
 • Jaká jsou skutečná rizika (havárií, klimatických změn apod.)?
 • Co opravdu odkážeme budoucím generacím?

ENERGIE JE VZÁCNÝ ZDROJ

 • Moderní energetika vytvořila prosperitu
 • Bez energie přestane být dostupné prakticky všechno, co dnes považujeme za běžnou součást života, někdy dokonce za přirozené právo:  pitná voda, potraviny, teplo, hromadná doprava, zdravotní péče

Energie je  dokonce spojena s pojmy jako je svoboda, nezávislost,  demokracie, tržní hospodářství. Naše politické a demokratické instituce a  občanská práva a svobody by dokonce byly ohroženy výrazným  nedostatkem energie. Energii nelze ničím nahradit. Energii lze pouze proměňovat, ukládat, energií lze šetřit nebo jí plýtvat. Zákony zachování a proměňování energie patří k základním fyzikálním zákonům objeveným a potvrzeným již v předminulém století.

Fyzika zná pouze jeden zdroj energie. Energie v přírodě vzniká pouze v důsledku syntézy lehkých jader nebo při štěpení jader těžkých.

NĚKOLIK ČÍSEL:

 • Energie je na naší planetě používána krajně nerovnoměrně: bohatší menšina lidstva používá většinu energie.
 • V současné době žije na Zemi 7,5 miliardy obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 1,3%.
 • Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o 1 miliardu
 • 79% světové populace žije v méně vyvinutých zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika). Přírůstek této populace je asi 1,6% ročně, až polovina obyvatel v méně vyvinutých zemích je mladší 15 let.
 • Nejméně 1,5 miliardy této populace nemá přístup k elektřině.
 • 1,3 miliardy nemá přístup k nezávadné pitné vodě.
 • 2,4 miliardy používá biomasu pro vaření a vytápění
 • 2,5 miliardy lidí zde žije za méně než 2 US dolary/den
 • V současné době přes 80% spotřebované energie pochází z fosilních paliv a tento podíl zatím jen roste
 • Žádná kombinace starých a nových zdrojů energie není schopna v delším výhledu zajistit růst na úrovni průmyslové společnosti druhé poloviny minulého století

Vždy je přednáška pro nás velkým zážitkem.

účastník přednášky