28 Bře

 • Dagmar Holá
 • V Aktuality
 • Komentáře Vypnuto

15. 3. 2018 se pro velký zájem mohlo zúčastnit jen 10 žáků z naší školy zajímavé přednášky předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:

 • K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby získává?
 • Nedostatek energie – kdy, jak velký?
 • Jak dlouho vydrží neobnovitelné zdroje?
 • Jaké jsou možnosti obnovitelných zdrojů?
 • Energeticky udržitelná ekonomika, možnosti úspor?
 • Nové technologie: vodík, fúze, supravodiče?
 • Jaká jsou skutečná rizika (havárií, klimatických změn apod.)?
 • Co opravdu odkážeme budoucím generacím?

ENERGIE JE VZÁCNÝ ZDROJ

 • Moderní energetika vytvořila prosperitu
 • Bez energie přestane být dostupné prakticky všechno, co dnes považujeme za běžnou součást života, někdy dokonce za přirozené právo:  Pitná voda, potraviny, teplo, hromadná doprava, zdravotní péče

Energie je  dokonce spojena s pojmy jako je svoboda, nezávislost,  demokracie, tržní hospodářství. Naše politické a demokratické instituce a  občanská práva a svobody by dokonce byly ohroženy výrazným  nedostatkem energie. Energii, na rozdíl od všech jiných surovin, nelze ničím nahradit. Energii lze pouze proměňovat, ukládat, energií lze šetřit nebo jí plýtvat. Zákony zachování a proměňování energie patří k základním fyzikálním zákonům objeveným a potvrzeným již v předminulém století.

Fyzika zná pouze jeden zdroj energie. Energie v přírodě vzniká pouze v důsledku syntézy lehkých jader nebo při štěpení jader těžkých.

NĚKOLIK ČÍSEL:

 • Energie je na naší planetě používána krajně nerovnoměrně: bohatší menšina lidstva používá většinu energie.
 • V současné době žije na Zemi 7,5 miliardy obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 1,3%.
 • Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o 1 miliardu
 • 79% světové populace žije v méně vyvinutých zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika). Přírůstek této populace je asi 1,6% ročně, až polovina obyvatel v méně vyvinutých zemích je mladší 15 let.
 • Nejméně 1,5 miliardy této populace nemá přístup k elektřině.
 • 1,3 miliardy nemá přístup k nezávadné pitné vodě.
 • 2,4 miliardy používá biomasu pro vaření a vytápění
 • 2,5 miliardy lidí zde žije za méně než 2 US dolary/den
 • V současné době přes 80% spotřebované energie pochází z fosilních paliv a tento podíl zatím jen roste
 • Žádná kombinace starých a nových zdrojů energie není schopna v delším výhledu zajistit růst na úrovni průmyslové společnosti druhé poloviny minulého století

Vždy je přednáška pro nás velkým zážitkem.