Seznam přijatých uchazečů – druhé kolo

Druhé kolo přijímacího řízení-dopnění tercie

Seznam přijatých uchazečů

Odvolání proti nepřijetí

Termín přijímací zkoušky:

1. řádný termín: 12. 4. 2018 – od 8:30

2. řádný termín 16. 4. 2018 – od 8:30

Den otevřených dveří: 16. 1. 2018 od 13.00  do 17:00

Přihláška ke studiu

Inforamace k jednotné přijímací zkoušce

Kritéria přijímacího řízení – čtyřleté studium

 

Přijímačky nanečisto: 6. 3. 2018 – 14:45

 Přípravné kurzy:       čeština (90 minut) – 21. 3. 2018

matematika (90 minut) – 28. 3. 2018

vždy od 14:45

Cena třídenního kurzu: 150 Kč

Přihlásit se můžete na kurzygmk@seznam.cz (jméno, příjmení, třída a ZŠ)

 

Gymnázium je škola všeobecně vzdělávací, což znamená, že studenti nabývají znalostí v klasických školních předmětech, českým jazykem počínaje a tělesnou výchovou konče.

Během studia na GMK žáci postupně absolvují lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, zúčastní se mnoha exkurzí, výletů domácích i zahraničních, mohou navštěvovat tematicky zaměřené sportovní hry, pěvecký sbor, náboženskou výchovu, různé kroužky (šachový, jazykové ), účastnit se olympiád aj.

Výuka cizích jazyků je zaměřena především na angličtinu, němčinu a latinu o něž je mezi studenty zájem největší, nabídnout lze i výuku ruštiny a francouzštiny.

Informatika a výpočetní techniky, jeden z nejžádanějších oborů současnosti, se na GMK vyučuje nejprve jako předmět povinný, ve vyšších ročnících studia jako předmět volitelný.

Většina studijních předmětů – jazyky, fyzika, chemie, biologie, informatika, estetická a tělesná výchova – se vyučuje v moderních odborných učebnách, žáci mají k dispozici školní knihovnu, ve školním dvoře sportoviště.

Studenti GMK mají možnost se stravovat v jídelnách ZŠ nebo SOU, ubytování škola neposkytuje.

Studium na GMK je zakončeno maturitní zkouškou.