Výsledky ořijímacího řízení – třetí kolo

Kritéria přijímacího řízení – třetí kolo

Výsledky přijímacího řízení – druhé kolo

Kritéria přijímacího řízení – druhé kolo

Výsledky přijmacího řízení – přijatí

Výsledky didaktických testů

Proč jít studovat na GMK- vzkazy našich  primánů

obecné pokyny

Informace pro rodiče

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Přípravné kurzy: (vždy od 14:45)

20. 3. 2017 -   matematika

27. 3. 2017 -  matematika

29. 3. 2017 – čeština

3. 4. 2017 – matematika

5. 4. 2017 – čeština

 

 

 

Přihláška ke studiu

Inforamace k jednotné přijímací zkoušce

Přihlášky se podávají do 1. března 2017

 

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi (Masarykova univerzita, VUT Brno, ČEZ a JE Dukovany) zahajujeme od 1.9.2014 nový šestiletý všeobecný studijní program.

Kdo jej může začít studovat?

  • Žáci ZŠ po ukončení 7.třídy

Co můžete očekávat od studia?

  • Kvalitní ukončení základní povinné docházky.
  • Výbornou připravenost pro studium na vysoké škole.
  • V posledních dvou ročnících individuální profilace díky výběru odborných seminářů pro humanitní i technický směr – seznam volitelných předmětů.
  • Výuku přímo od odborníků z praxe.
  • Možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky FCE  z angličtiny zdarma.
  • Školní projekty

Kdy se můžete přijít podívat do školy?

  • Den otevřených dveří 20.ledna 2015 nebo po telefonické domluvě kdykoliv.

Jak se přihlásit ke studiu?

Podat přihlášku ke studiu a úředně ověřené vysvědčení z 1. pololetí 7. třídy nebo potvrzenou přihlášku ze ZŠ (přihláška ke stažení)