Seznam přijatých uchazečů – druhé kolo

Kritéria přijímacího řízení – druhé kolo

Seznam přijatých uchazečů

Termín přijímací zkoušky:

1. řádný termín: 13. 4. 2018 – od 8:30

2. řádný termín 17. 4. 2018 – od 8:30

Proč jít studovat na GMK- vzkazy našich  primánů

obecné pokyny

Informace pro rodiče

Přihláška ke studiu

Inforamace k jednotné přijímací zkoušce

Přihlášky se podávají do 1. března 2018

Kritéria přijímacího řízení

Přijímačky nanečisto: 6. 3. 2018 – 14:45

Přípravné kurzy:

13. 3. 2018 – 14:30 – 15:15   (M), 15:20 -16:05  (ČJ)

20. 3. 2018 – 14:30 – 15:15   (ČJ), 15:20 -16:05  (M)

27. 3. 2018 – 14:30 – 15:15  (M), 15:20 -16:05  (ČJ)

3. 4. 2018 – 14:30 – 15:15  (ČJ), 15:20 -16:05  (M)

 

Přihlásit se můžete na kurzygmk@seznam.cz (jméno, příjmení, tříd a ZŠ)


Ve spolupráci s partnerskými organizacemi (Masarykova univerzita, VUT Brno, ČEZ a JE Dukovany) zahajujeme od 1.9.2014 nový šestiletý všeobecný studijní program.

Kdo jej může začít studovat?

  • Žáci ZŠ po ukončení 7.třídy

Co můžete očekávat od studia?

  • Kvalitní ukončení základní povinné docházky.
  • Výbornou připravenost pro studium na vysoké škole.
  • V posledních dvou ročnících individuální profilace díky výběru odborných seminářů pro humanitní i technický směr – seznam volitelných předmětů.
  • Výuku přímo od odborníků z praxe.
  • Možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky FCE  z angličtiny zdarma.
  • Školní projekty

Kdy se můžete přijít podívat do školy?

  • Po telefonické domluvě kdykoliv.

Jak se přihlásit ke studiu?

Podat přihlášku ke studiu a úředně ověřené vysvědčení z 1. pololetí 7. třídy nebo potvrzenou přihlášku ze ZŠ (přihláška ke stažení)