• Kvě
  05

  Čas: Čas nebyl nastaven

  Umístění: Umístění nebylo nastaveno

  V pondělí 18. dubna 2016 se v Praze v historické budově Goethe Institutu konalo celostátní kolo olympiády z němčiny pro kategorie III.A a III.B, tedy pro žáky druhého stupně středních škol a gymnázií s nebo bez trvalé možnosti komunikovat německy i mimo školní výuku. Po úspěšném absolvování školního, okresního a krajského kola jsem byla vyslána do kola ústředního, abych tam reprezentovala Jihomoravský kraj a obhájila svoje poslechové i komunikační dovednosti v němčině. Náročný soutěžní den byl ukončen vyhlášením výsledků a předáním cen na Ambasádě SRN. Je to krásný pocit, když v historickém sálu Lobkovického paláce na Malé Straně, v němž sídlí velvyslanectví Spolkové republiky Německo, slyšíte své jméno v nejlepší desítce.

  Mé obrovské díky patří mojí profesorce němčiny paní Schnablové za všechno, co mě naučila a také mé sestře Terezce Sedláčkové, která mi byla po celou dobu velkou oporou a skvělou průvodkyní po Praze.

  Kristýna Sedláčková, septima, Gymnázium Moravský Krumlov