eu

 

Multipředmětové učebny na Gymnáziu v Moravském Krumlově CZ.1.07/1.1.02/03.0038

 

Vypracované materiály pro předměty český jazyk, dějepis, estetická výchova, matematiky, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, základy společenských věd, informatika a EVVO  jsou k dispozici na našem gymnáziu nebo na vyžádání pošleme na CD.

kontaktní osoba: Bc. Petr Záviška, petr.zaviska@mkgym.cz

 

Článek o projektu – aktualizace 7.11.2011

 

Výsledek výzvy k podání nabídek:

číslo zakázky 012011

název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0038

název projektu: Multipředmětové učebny na Gymnáziu v Moravském Krumlově

název zakázky: ICT technika, interaktivní tabule a měřící sady senzorů

datum vyhlášení: 26.2.2011

název/obchodní firma zadavatele: Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168

název/obchodní firma vybraného dodavatele: Ing. Aleš Svoboda, Topmedia

sídlo dodavatele: Karlova 7/933, 614 00 Brno

osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Aleš Svoboda

IČ: 61445789