06 Dub

Ředitelka Gymnázia Moravský Krumlov oznamuje, že v úterý  18. 4. 2017 se od 15.00  do 17.00 hod. proběhne pravidelné rodičovské odpoledne; zákonní zástupci žáků mohou při individuálních pohovorech s učiteli školy získat informace o studijních výsledcích svých dětí, o jejich chování atd. za 3. čtvrtletí školního roku 2016/2017.

 

Mgr. Dagmar Holá