Školní rok trvá od 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017

Prázdniny

vánoční 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
pololetní 3. 2. 2017
jarní 13. 3. – 19. 3. 2017
velikonoční 13. 4. 2017
hlavní 1.7. – 1. 9. 2017

Klasifikační porady

pololetní 24. 1. 2017
maturitní ročník 25. 4. 2017
závěrečná 27. 6. 2017

Akce

Rodičovské informační odpoledne -  15. 11. 2016, 11. 4. 2017

Valná hromada – 15. 11. 2016

Den otevřených dveří – 17. 1. 2017

Studentský ples – 17. 2. 2017

Školní akademie

Přijímací zkoušky - od 12. 4. 2017

Didaktické testy společné části MZ – od 2. 5. 2017

Ústní zkoušky MZ – 22.-26. 5. 2017

Kurz EVVO – 5. 9. – 9. 9. 2017

LVK – 14. 12. – 19. 12. 2017

Sportovně turistický kurz (3.A + SEPTIMA) – červen 2017

Malá maturita – 12. 6.-13. 6. 2017
Výletový týden – 14.-21. 6. 2017