Výsledky voleb ze dne 14. 11. 2017 – zástuci nezletilých  a zletilý žáci zvolili:

Ing. Jiří Němec (předseda), Přeskače 8, Tavíkovice

Mgr. Roman Tomek, Horní Kounice 78, Horní Kounice

Mgr. Naděžda Bauerová, náměstí T.G.M. 45, Moravský Krumlov

 

V Moravském Krumlově  14. 11. 2017

 

Členové školské rady (2018-2021)

I. Rada Jihomoravského kraje jmenovala pro obdoní (2018-2021):

Irena Kočí, Bratří Čapků 840, Moravský Krumlov

Tomáš Třetina, Na Vyhlídce 461, Moravský Krumlov

Mgr. Michaela Oliwinská, Sídliště 359, 672 01 Moravský Krumlov

 

II. Pedagogičtí pracovníci školy zvolili:

Schnablová Hana, Mgr., zástupkyně ředitelky

Lenka Šenfloková, Mgr., učitelka

Petr Tkaný, Mgr., učitel

 

III. Ředitelka školy jmenovala:

Ing. Jiří Němec (předseda), Přeskače 8, Tavíkovice

Mgr. Naděždu Bauerovou, náměstí T.G.M. 45, Moravský Krumlov

Roman Tomek, Horní Kounice 78, Horní kounice

Jednací řád