název

Gymnázium  Moravský Krumlov, příspěvková organizace (zkratka: GMK)

adresa

Moravský Krumlov,Smetanova168, 67201

typ školy

krajská

právní forma

příspěvková organizace (od 1.1. 1995)

forma studia

denní

zaměření

studium všeobecné

studijní obory

studium čtyřleté, číslo oboru 7941 K/41,  4 třídy

studium osmileté, číslo oboru 7941 K/81, 4 třídy dobíhající

studium šestileté, číslo oboru 7941 K/61, 2 třídy nový

otevření školy

1. září 1949

zřizovatel

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, IČ 70888 337

zřizovací listina

Jihomoravský kraj, 16. 6. 2005, č.j. 98/174

zařazení do sítě škol

MŠMT, 31.8.2007,číslo jednací:21 245/2007-21, účinnost od 1.9.2007

číslo organizace

7800

identifikátor zařízení(REDIZO)

600 015 726

49438875

IZO

102 867 071

DIČ

CZ 49 438 875

bankovní spojení

KB Mor.Krumlov, číslo účtu 195 083 200 237/0100

e-mail

web

výuka cizích jazyků

anglický, německý,ruský, francouzský, latina

pedagogický sbor

23 učitelů (14 žen)

stravování

ano

ubytování, školné

ne