eu

 

Posilování jazykových kompetencí žáků Gymnázia v Moravském Krumlově CZ.1.07/1.1.02/01.0035

Vypracované materiály pro předměty anglický, německý a ruský jazyk jsou k dispozici na našem gymnáziu nebo na vyžádání pošleme na CD.

kontaktní osoba: Bc. Petr Záviška, petr.zaviska@mkgym.cz

 

Článek o projektu – aktualizace 2.3.2012

 

Výsledek výzvy k podání nabídek:

číslo zakázky 012009

název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/01.0035

název projektu: Posilování jazykových kmpetencí žáků Gymnázia v Moravském Krumlově

název zakázky: Vybavení moblní počítačové učebny

datum vyhlášení: 14.4.2009

název/obchodní firma zadavatele: Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168

název/obchodní firma vybraného dodavatele: Josef Apeltauer

sídlo dodavatele: Tavíkovice 9

osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Josef Apeltauer

IČ: 45665869