Hodnocení našich absolventů

Když jsem se v patnácti rozhodovala, co budu dál dělat – gympl pro mě byla jasná volba :-) Dnes už vím, že to byla ta nejlepší cesta, jakou jsem se mohla vydat.

Nejen, že se mi na GMK dostalo podle mě dost kvalitního všeobecného vzdělání, ale taky jsem následně dosáhla cíle, po kterém jsem celé studium toužila a to – dostat se na vysokou školu. Gympl mi toho dal hodně. Nejen dobré přátele a známé, vzdělání, ale taky rozhled. Žádná škola není dokonalá, ani gympl ne, všichni a všechno tam není super, bezva, cool…ale většina ano.

Profesoři mají o svoje studenty zájem a dokáží v nich vzbudit zájem o svoje předměty. Hodně se mi také líbilo, že se nám dostalo opravdu všeobecného vzdělání, které je pro vysokoškoláka (a to jakéhokoli oboru) a člověka, který aspoň trochu přemýšlí, nad tím, co se děje kolem něho, velmi, velmi důležité, i když to většinou docení s jistým zpožděním…;-)

Kromě kvality vzdělání GMK nabízí i takové to pěkné domácí prostředí, ve kterém rozhodně nemusíte být neustále ve stresu. Se všemi se dá snad na všem hladce domluvit a všechno záleží na vás. Prostě GMK dokáže připravit na další studium i do života. Jediné, co očekává od vás, je samozřejmě zájem.

Kdybych se dneska měla zase rozhodovat, kam jít, rozhodla bych se stejně. Na ty čtyři roky na GMK vzpomínám moc ráda!

Ivana Komárková

Měla jsem jedinečnou možnost srovnání sebe sama se studenty specializovaných středních škol, a ač by se výhrady ke studiu na gymnáziu jistě našly, v celkovém hodnocení jsem na tom byla vždycky lépe, než právě oni studenti ze škol jiného než gymnaziálního typu. Ten celkový nadhled, přehled a umění logického propojení si učiva z dalších předmětů se mi hodil a stále z něj těžím.

Studium na gymnáziu doporučuji všem, kteří se rádi učí sami od sebe, chtějí si na věci kolem sebe dělat vlastní názor a nečekají na to, kdo jim co udělá, připraví, naučí. Pro samostatné jedince s touhou dozvědět se něco nad rámec toho, co se v knihách nedočtou je to skvělá volba.

Pavla Tumpachová

Gymnázium mi ukázalo mnoho cest, dostala jsem nadhled a kousek ode všeho. To se mi líbí, protože jsem se mohla později rozhodnout, co chci dělat, když jsem od každého trošku okusila. Navíc to nebylo jen tak obyčejné gymnázium, bylo naše. Všichni jsme se tam znali, profesoři pomohli vytvořit úžasnou atmosféru přátelství, na léta na gymnáziu budu vždycky ráda vzpomínat. Léta zde jsem si užívala a kdybych se měla znova rozhodnout, na kterou střední školu chci jít, má volba by byla jasná, opět „naše“ gymnázium.

Kristýna Závišková

Předměty, které jsem měl jak na GMK, tak na nynější VŠ jsem zvládl bez větších potíží. Je to zásluha především pilných učitelů, kteří nás často učili i věci „navíc“, věci, které nebyly v osnovách. Například uvedu matematiku, kde jsme probrali základy derivací a integrálů, což byla prakticky matematika 1. semestru VŠ. Dále oceňuji nepovinný předmět deskriptivní geometrie, o kterém jsem věděl, že mě na budoucí škole čeká. Díky základům získaným na GMK jsem tak rychle pochopil probíranou látku na VŠ a měl jsem tak méně práce na doma. Také bych rád vyzdvihl hodiny jazyků, zejména anglického jazyka, který jsem na ZŠ neměl, ale i přesto jsem z něj úspěšně maturoval.

Taktéž nesmím zapomenout na senzační kolektiv spolužáků, který se navzájem podporoval a často motivoval k lepším výsledkům. V případě problémů se s učiteli většinou dalo domluvit a toho si cením.

To je asi to nejdůležitější co se mi na GMK líbilo a co momentálně oceňuji.

Vladimír Prajzler

Gymnázium Moravský Krumlov je malá, přívětivá škola, kde se žáci i profesoři osobně znají, což mně osobně vyhovovalo. Jeho studentem jsem byl v letech 2007-2011, dnes studuji 3. ročník Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity a musím říct, že jsem byl na toto studium výborně připraven. Kdybych měl vyzdvihnout jeden předmět, určitě by to byla matematika, která je na GMK vyučována na velmi vysoké úrovni. Bez nadsázky mohu napsat, že ke složení dvou zkoušek z matematiky mi stačilo jen drobné doplnění znalostí nabytých na gymnáziu.

Vladimír Pelaj

Hodnocení našich studentů

 • Rodinná atmosféra, kamarádské prostředí a výborní kantoři, hodně naučí, jsou profesionální a féroví.
 • Neučí se tu stylem „sedni do lavice a poslouchej“, ale kombinujeme to s různými společnými projekty a hrami.
 • Ve většině hodin se hodně diskutuje.
 • Učitelé mají lidský přístup, znají nás jménem, vysvětlí, co nechápeme, mají pro nás otevřené dveře.
 • Možnost soutěžit v olympiádách a soutěžích.
 • V mnoha učebnách interaktivní tabule.
 • Počítačové učebny, jazykové učebny se sluchátky, výuka v přírodě.
 • Speciálně vybavené učebny na biologii, fyziku, výtvarku a hudebku, chemická laboratoř, kde provádíme pokusy.
 • Spolupráce při projektech, např. Den Země v terénu nebo hledání vodních živočichů v řece Rokytné.
 • Poznávací zájezdy do cizích zemí (Anglie, Francie, Rakousko…).
 • Malá maturita, kde máme možnost vyzkoušet si maturitu nanečisto.
 • Často je tu spolužák z cizí země na celý školní rok (Thajsko, Japonsko, Itálie…).
 • Možnost vypůjčit si knihy v cizích jazycích.
 • Mezinárodní projekty – loni u nás byly na týden praktikantky z Číny, Vietnamu, Indonésie a Maďarska v rámci projektu Edison.
 • Dobrý kolektiv lidí, super spolužáci, je tu sranda, každý den je zážitek.

Zkušenosti rodičů

Můj syn měl o studium na gymnáziu velký zájem už na prvním stupni základní školy. Je to dáno pravděpodobně rodinnou tradicí, o které slýchal už od raného dětství. Momentálně je pátým členem naší širší rodiny, který se na gymnáziu v Moravském Krumlově vzdělává.

Nikdo mého syna do studia  nenutil, ale ani ho nezrazoval a jeho volbu jsme plně respektovali. Jako rodič bych chtěla pro své dítě jen to nejlepší a jsem potěšena, že si vybral právě gymnázium v Moravském Krumlově.

Od přípravy na gymnáziu očekávám kvalitnější vzdělání svého syna oproti základní škole. Myslím si, že gymnázium a základní škola spolu nemohou soupeřit co se týká kvality vybavení a systému vzdělávání.

Další nespornou výhodou je to, že všichni spolužáci jsou na podobné úrovni a výuka se tomu může uzpůsobit. Doufám, že vytrvá ve svém rozhodnutí pokračovat v dalším studiu po úspěšném absolvování maturity a že jeho znalosti budou podloženy pevnými základy vědomostí načerpaných během výuky na gymnáziu.

S gymnáziem a výukou jsem celkově velmi spokojená. Líbí se mi partnerství gymnázia a Masarykovi univerzity. Velkou výhodou je pro studenty i spolupráce se skupinou ČEZ.  Velmi oceňuji práci paní ředitelky a ostatních pedagogů v rámci projektů EU.
Dále kvituji spolupráci s rodilým mluvčím anglického jazyka a vždy jsem potěšena, když slyším o návštěvě vysokoškolských studentů z různých zemí světa, kteří  během pobytu představí  svou zemi.

To je pouze krátký výčet důvodů mé spokojenosti s gymnáziem a výukou, která zde probíhá. Pokud bych měla vypsat celý seznam důvodů mé spokojenosti, bylo by to ještě hodně údajů.
Jsem opravdu velmi hrdá na to, že můj syn studuje na tomto gymnáziu.

Petra Coufalová, maminka terciána

Na GMK v současné době studují tři naši synové. Nejstarší syn Jirka absolvoval GMK v loňském roce a nejmladší syn by rád nastoupil do šestiletého gymnázia. Jirka si hodně přál jít studovat gymnázium a nebyl důvod mu v tom bránit. Na GMK dříve studoval také manžel a znal tedy prostředí i některé pedagogy.  A protože se Jirkovi na GMK líbilo, přáli si i ostatní synové studovat právě zde.Takže proč studují naši synové na GMK?
Přece proto, že jsou zde spokojení i přes vyšší studijní nároky a obtíže spojené s dojížděním.

Očekávám, že synům  dá GMK mimo všeobecného přehledu také možnost prohlubovat své znalosti více v oblastech, pro které mají přirozené vlohy. Očekávám, že budou připraveni ke studium na vysoké škole dle vlastního výběru, ať už směru technického či humanitního.

Celkově jsem spokojená. Co se týká samotného studia, tak musím říct, že mě mile překvapila například „malá maturita“. Nikde jinde jsem se s ní nestkala a u dvou synů, kteří ji absolvovali, to byl první impuls ke změně přístupu ke studiu – naučili „se učit“. Hodně se mi také líbí možnost vybrat si na vyšším stupni předměty pro volitelné semináře.V průběhu let jsme mnohokrát ocenili vstřícný přístup vyučujících.

Anna Němcová, maminka terciána, kvintána a oktavána

Gymnázium v Moravském Krumlově dává studentům základy do života, jak v přírodních, tak humanitních oborech, připraví je na VŠ a dává jim šanci rozhodovat se o svém životním zaměření později než v 15 letech. Především osmileté gymnázium umožnilo našim dětem rozvíjet své schopnosti již od 6. třídy.

Nejstarší syn už odmaturoval a nyní studuje na VŠ, dcera je v septimě. Na studenty jsou kladeny nároky, které vedou k jejich rozvoji a kvalitnímu vzdělání. Zároveň dostávají prostor i k dalším aktivitách (divadelní spolek, pěvecký sbor, zkouška z angličtiny, jaderná maturita, soutěže, atd.). Výuka by se mohla ještě více rozšířit o méně tradiční způsoby výuky nebo samostatné práce a projekty studentů. Studium na Gymnáziu v Moravském Krumlově mohu doporučit každému, kdo rád přemýšlí, má zájem rozšiřovat si své znalosti a následně studovat na VŠ.

Eva Kunčáková

Zkušenosti ostatních

Vážená pani riaditeľka Holá,

zdravím Vás a dúfam, že sa máte dobre a Vy aj Vaši blízki ste zdraví.  Píšem vám ako regionálna manažerka Mezinárodnej ceny vojvody z Edinburghu (DofE), ktorá u vás na škole funguje prvý školský rok a výborne sa rozbehla.  Určite máte mnoho starostí s maturitami a návratom študentov do škôl. Rada by som Vás touto cestou podporila v skvelej práci, ktorú robíte, a ako zvládate vládne nariadenia kvôli pandémii COVID-19. Na webových stránkach a sociálnych sieťach som zachytila, ako Gymnázium Moravský Krumlov profesionálne komunikuje so študentami, ale nezabúdate ani na milé a povzbudivé slová. Osobne Váš ľudský prístup veľmi oceňujem a vážim si ho.  Zároveň by som rada vyzdvihla prácu Vašich pedagógov – hlavne Lenky Šenflokovej – ktorá sa s veľkým nasadením venuje programu DofE. Zaujíma sa o voľnočasové aktivity študentov a plnenie ich cieľov. Obdiv patrí aj Vašim študentom, ktorí ani v karanténe neprestali s dobrovoľníctvom, pomáhali starším a nakupovali susedom. Zachytila som tlačenie ochranných štítov a pomoc s rozvozom obedov, do ktorých sa zapojili Vaši študenti.  Verím, že viac než kedy inokedy je teraz dôležité, aby študenti trávili svoj voľný čas aktívne a zároveň aj bezpečně a som rada, že prostredníctvom programu DofE tomuto významne pomáhajú práve Vaši učitelia.  Dúfam, že Vám tento e-mail urobil v týchto neľahkých časoch radosť.

Andrea Kucejová

Regionální manažerka pro JV Moravu a Vysočinu | Regional manager

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika