10 Led

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

Chcete  si protrénovat mozek nebo se setkat s Českou hlavičkou?

 

Přijďte v úterý 16. ledna 2018  se od 13:00 do 17. 00 hod.

Zváni jsou zejména žáci a devátých a sedmých tříd základních škol, jejich rodiče, učitelé i všichni přátelé gymnázia k volné prohlídce učeben, laboratoří, tělovýchovných zařízení, ke zhlédnutí výukových programů i k rozhovorům s učiteli školy. Každý návštěvník obdrží při návštěvě školy informační materiály o charakteru studia na krumlovském gymnáziu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

uč.1 mikroskopování, trvalé preparáty, uč. materiály, sbírky živočichů, prezentace Potůček
uč.2 Kurz FCE
uč.3 Kurz FCE
ch Chemické pokusy, prezentace měřících senzorů, výukové prezentace Tesařová
laboratoř ch chemické pokusy Tesařová
uč. 4 testy, časopisy, prezentace, práce s výukovými programy Piskač, Pokorová, Štefková
uč.5 prezentace, materiály do výuky českého a ruského jazyka Ráblová
uč.6 matematické a logické rébusy a hry                                                       od 13.30 do 14.30 MOZKOHERNA., mozkohračky Pecinová
fyzika prezentace soutěží, pokusy z fyziky Šenfloková, Sobotková
atelier keramická tvorba, aktivity Vančurová
uč. 7 Projekt Světová škola, projektová výuka, prezentace aktivit Zsv, přijímačkové testy na VŠ Faltýnková
uč. 8 prezentace, mapy, zeměpisné kvízy Tkaný
uč. 11 e-learning, práce s roboty LEGO, terasoft, prezentace školy Tesařová
uč. 12 hry v němčině, video, časopisy, doplňovačky Sklenská, Procházková
uč. 13 přehlídka map, historická tajenka, soutěže, Česká hlavička – Štěpánka Grunová Ivanovičová, Šlapanská
uč. Tv prezentace Klíma
posilovna ukázky posilování Klíma