01 Říj

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

Dobrý den,

na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 ze dne 1. 10. 2020 bude probíhat ve třídách 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, tercie, kvarta. kvinta, sexta  od 5.10. 2020 – 18. 10. 2020 distanční výuka. Podrobnější informace najdete ve SkoleOnLine.

Je to nepříjemná situace, ale plně respektujeme nařízení vlády. Uděláme vše, abychom zajistili kvalitní výuku. Věřím, že se brzy potkáme opět ve škole.

Výuka v primě a sekundě probíhá klasickým způsobem v prostorách školy.

 

Mgr. Dagmar Holá