13 Říj

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

Vážení rodiče, milí žáci,

dle rozhodnutí Vlády ČR bude od 14. 10. 2020 – 23. 10. 2020 probíhat  ve třídách prima a sekunda distanční výuka.

Pravidla distanční výuky:

  • Distanční výuka je pro žáky povinná a bude probíhat v prostředí MS Teams
  • Výuka bude probíhat dle aktuálního rozvrhu pro daný týden. Každý žák se řídí svým rozvrhem ve ŠkoleOnLine.
  • Předmět jehož hodinová dotace je dvě hodiny týdně bude vyučován podle následujícího scénáře. Jedna hodina je odučena on-line a na druhou hodinu je zadán úkol. Vyučující je v této hodině žákům k dispozici na chatu.
  • V ostatních předmětech budou on-line odučeny dvě hodiny a na další hodiny je zadán úkol. Vyučující je v této hodině žákům k dispozici na chatu. Každý vyučující vždy naplánuje on-line hodinu do kalendáře skupiny minimálně den dopředu. Všichni žáci tedy budou vědět, jakým způsobem bude výuka probíhat.
  • Každý žák i učitel se na začátku každé vyučovací hodiny (dle rozvrhu ve SkoleOnLine) přihlásí do předmětové skupiny v MS TEAMS. Žák, který se na začátku hodiny nepřihlásí bude zapsán do třídní knihy ve SkoleOnLine a jeho absence bude musí být omluvena. (žák se hodin neúčastní z důvodu nemoci, návštěvy u lékaře, atd.)
  • distanční výuka se vztahuje i na přípravné kurzy anglického jazyka PET
  • distanční výuka se vztahuje také na veškeré doučování

Je to nepříjemná situace, ale plně respektujeme nařízení vlády. Uděláme vše, abychom zajistili kvalitní výuku. Věřím, že se brzy potkáme opět ve škole. 

Na období od  26. 10. 2020 do 30.10.2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny.

S pozdravem Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy