07 Kvě

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU PRO ŽÁKY MATURITNÍCH ROČNÍKŮ

11. 5. 2020 – 22. 5. 2020 – konzultace k maturitní zkoušce

22. 5. 2020 – ukončení druhého pololetí školního roku 2019/2020

(vydání vysvědčení)

25. 5. 2020 – 29. 5. 2020 – volno před maturitní zkouškou

(možnost individuálních konzultací)

1. 6. 2020 -   DT -  MA, AJ

2. 6. 2020 – DT – CJL, NJ

15. 6. 2020 – 19. 6. 2020 – ústní maturitní zkouška (profilová i společná část)

22. 6. 2020 – 26. 6. 2020 – předání maturitního vysvědčení (termín bude upřesněn)

V Moravském Krumlově dne: 7. 5. 2020

Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy