05 Kvě

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

Hodnoccení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude řídit vyhláškou 211/2020 Sb.

Kritéria hodnocení pro druhé pololetí 2019/2020 stanovila ředitelka školy.

 

V Moravském Krumlově 5. 5. 2020                           Mgr. Dagmar Holá