10 Čer

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

Na vědomost se dává, že léta Páně 1949 bylo ve městě Moravském Krumlově založeno slovutné reálné gymnasium.

Letošní rok je tedy rokem 70. výročí založení školy, kteroužto nemálo učených hlav prošlo. Hodláme proto událost patřičně oslavit.

Vězte Vážení, že připravujeme na 7. září 2019 den „D“ a v něm tyto akce:

13:00 mše v kostele Všech svatých v Moravském Krumlově

14:00 slavnostní zahájení výstavy „Gymnázium v průběhu 70 let“ v galerii Knížecího domu s hudebním doprovodem našich studentů, křest almanachu

od 15:00 budou obě budovy školy otevřené, možnost prohlídky, krátké vystoupení sboru, možnost zakoupení almanachu

 

Občerstvení zajištěno.

Z celého srdce Vás na setkání zveme!

Dovolujeme si oslovit štědré mecenáše s prosbou o finanční příspěvek na realizaci této akce. Finanční příspěvek můžete zaslat na účet: 4485284379/0800.

Za velkorysost děkujeme!