05 Dub

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

V pondělí 27.3.2017 proběhla zajímavá přednáška výcvikového inženýra Pavla Slabáka. Jeho poutavý výklad zaujal každého posluchače.

http://www.aktivnizona.cz/cs/clanky/na-gymnaziu-moravsky-krumlov-fyzika-frci-2362.html

D. Holá

 

Vyrábět energii je alchymie

Skupina ČEZ podporuje partnerské školy širokou nabídkou zajímavých přednášek. V pondělí 27. 3. přijel na naše gymnázium výcvikový inženýr Ing. Pavel Slabák. Svoje povídání  zaměřil na elektrickou část JE Dukovany.

Opakování je matka moudrosti, takže v úvodu jsme si společně shrnuli fyzikální princip výroby elektrické energie. Různé druhy elektráren zpracoval pan Slabák do zajímavé mapy ČR. Názorně zde porovnával výkon a spotřebu paliva (a následný dopad na životní prostředí) v uhelných, jaderných, vodních, plynových, slunečních a větrných zdrojích. Z každé elektrárny se musí pochopitelně nějakým způsobem odvádět vyrobená elektřina, není to ale jen o vysokých sloupech s dráty, které vidíme jako veřejnost. Je to velmi složitý proces, při kterém je vedení samozřejmě velmi důležité – ve skutečnosti ale až na druhém místě. Energii musí totiž firma prvně prodat na burze. Ceny se odvíjí podle druhu paliva, a jak by se nyní nabízí myšlenka, že slunce ani vítr složenky neposílají, paradoxně patří tyto eko zdroje mezi nejdražší. Aby bylo možné proud přenášet přenosovou soustavou, je nutné jej transformovat na různá napětí pro snížení ztrát. Právě o transformátorech a také o bezpečnostních systémech na JEDu jsme shlédli film, který si pan Slabák sám vyrobil.

Přednáška měla mezi zúčastněnými velký ohlas. Přednášející vše vysvětloval tak, abychom téma správně pochopili a pro názorné ukázky si připravil i různé pokusy, do kterých nás zapojil.

Jan Holý, sexta