31 Srp

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

Školská rada – volby

V souladu s ustanovením Školského zákona č. 561/2014 Sb., § 167 a se zásadami Volebního řádu pro volby členů školských rad vydaný radou Jihomoravského kraje dne 3. 12. 2015 se uskuteční na Gymnáziu Moravský Krumlov, příspěvková organizace volby do Školské rady.

 

Termín: 20. 09. 2021 od 13.00 do 17.00

Místo voleb: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace, 1. patro před kanceláří

Způsob volby: pokud bude volič souhlasit s kandidátem, na lístku nic neoznačuje. Pokud s kandidátem nesouhlasí, na lístku jej škrtne. Takto upravený lístek vhoďte do urny.

Volební právo: Voleb se mohou účastnit zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci školy, účast je dobrovolná, volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva

Výsledky voleb: Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Volí se tři členové.

Zájemci o kandidaturu mohou zaslat své žádosti na mail: reditel@mkgym.cz nebo oznámit telefonicky: 607004482 nejpozději do 16. 9. 2021

 

V Moravském Krumlově 31. 08. 2021

Přihláška kandidáta