16 Led

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto

Už jste někdy přemýšleli o podnikání, ale nevíte, co všechno takové rozhodnutí obnáší? Jihomoravské inovační centrum (dále JIC) v Brně poskytující podporu a poradenství začínajícím mladým podnikatelům a startupům organizuje workshopy s podnikatelskou tématikou nejen pro středoškolské studenty. Studentům našeho gymnázia byl nabídnut program „Inspirací k podnikání“. Záměrem této interaktivní přednášky s praktickým seminářem bylo seznámení mladých lidí s principy podnikání a s tím, jaká úskalí s sebou přináší. V rámci workshopu si posluchači vyzkoušeli metodu brainstormingu, o které mnozí z nich slyšeli poprvé. Tato technika spočívá v uvolnění co největšího množství nejrozmanitějších myšlenek a nápadů, z nichž nakonec tým společně vybere jedno finální téma. Konečným bodem workshopu bylo sestavení stručného podnikatelského plánu pomocí všeobecných předloh (tzv. metody lean canvas), které se používají při zakládání skutečného podnikání. Následovala prezentace projektů jednotlivých týmů a jejich hodnocení fiktivními investory.

 

Součástí návštěvy JIC byla i prohlídka FabLabu, což je první otevřená digitální dílna v České republice. Nachází se zde mimo jiné 3D tiskárny, laser, se kterým lze vyřezávat objekty z dřevěných desek, a po příslušném zaučení je možný přístup i k CNC frézce. Po zaplacení měsíčního členství umožňuje FabLab zájemcům z řad široké veřejnosti neomezený přístup. V několika posledních měsících loňského roku se zde studenti našeho gymnázia účastnili soutěže „Tvoř s 3D tiskem a laserem“. Se svou deskovou hrou „Krumlovačka“ zaměřenou na znalosti o historii a okolí Moravského Krumlova obsadil náš tým krásné třetí místo.

 

Obě výše zmíněné aktivity byly realizovány v rámci projektu KaPoDaV – „Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání“, na němž naše škola participuje. Tento projekt si klade za cíl podporovat učitele zejména v oblasti kariérového poradenství a studenty v kompetencích k podnikavosti a kreativitě.

 

V rámci projektu KaPoDaV  se naše škola účastní ještě celé řady dalších aktivit. Jako příklad uveďme již probíhající programy „Jedlá zahrada“, „Finančně gramotná škola“ a soutěž „Rozpočti si to“. Na tento rok připravujeme akci „Extra třída“ zaměřenou na zlepšení konkrétní situace či řešení vybraného problému v okolí školy, projekty „Badatelství s Terezou“, „Pan Dr. Zdědil a pan Zdražil“ nebo účast na workshopu „Firemní dny Jihomoravského kraje“.

 

Co dodat na závěr? Snad pouze to, že našemu gymnáziu přejeme do dalších let mnoho podnikavých a kreativních studentů.

 

Petr Kopeček, Kvinta

RNDr. Eliška Pecinová, PhD., koordinátorka projektu KaPoDaV

Gymnázium Moravský Krumlov