14 Dub

  • Dagmar Holá
  • V Aktuality
  • Komentáře Vypnuto
Od loňského roku naše škola začala využívat internetové aplikace Škola online a Office 365, do kterých jsou zaregistrovaní všichni pedagogové i studenti. Škola online slouží především jako elektronická třídní kniha a kanál pro komunikaci s rodiči. V Office 365 můžeme využívat spoustu online nástrojů např. bezplatný Word, Excel či PowerPoint. Studenti tedy nejsou během své domácí přípravy odkázáni pouze na finanční možnosti své rodiny, která tyto běžně placené aplikace nemusí vlastnit.
Pro současné období nouzového stavu jsme celý pedagogický sbor během jednoho týdne dokázal ovládnout i další nástroje, jako je např. Teams, kde jsme pro všechny třídy a předměty založili diskusní vlákna, do kterých studentům vkládáme úkoly, materiály, zadáváme online testy a můžeme se s nimi účastnit i hromadných videokonferencí.
Všichni studenti pravidelně s učiteli spolupracují a odevzdávají zadanou práci. K úkolům žáci dostanou následně řešení a zpětnou vazbu formou komentáře nebo mohou nastalý problém vyřešit během videokonference. Ty jim pedagogové zprostředkovávají ve všech předmětech, buď nárazově po předchozí domluvě nebo v základních předmětech jako je čeština, matematika a cizí jazyky je video výuka zavedena pravidelně.
Vše není zalito pouze sluncem a museli jsme se potýkat i s řadou problémů. Online výuka je nesrovnatelná s tou kontaktní a každodenní setkávání tváří v tvář se studenty nemůžeme žádným online nástrojem nahradit. Také jsme řešili technické problémy, především na straně studentů. Řešení však bylo rychlé a těm, kteří měli problémy s technikou, vedení školy zapůjčilo školní notebooky, které jsou kompatibilní s těmito online nástroji.
Abychom studenty nepřetěžovali je nutná komunikace nás pedagogů. Ta probíhá pravidelně na videokonferencích nebo prostřednictvím e-mailů. Máme vytvořené také sdílené dokumenty, kam pravidelně vkládáme úkoly a naplánované aktivity pro danou třídu, abychom měli přehled.
Kromě výuky se pedagogové i studenti zvládají věnovat i dalším aktivitám. O řadě z nich, jako je šití roušek, tisk štítů na 3D tiskárně nebo pomoc seniorům, jsme vás již informovali. Studenti však nezahálí a rozvíjí i své další dovednosti, např. se zúčastnili online soutěže „Prezentiáda“. Zde ve dvojicích vytvořili prezentaci na zadané téma „Jak si nepodělat život“ a prostřednictvím video hovoru ji představili porotě. Z pohovoru mají velmi dobrý pocit a nyní čekají na výsledky.
Naši pedagogové nezapomínají ani na uchazeče o studium, pro které jsme měli připravené kurzy na přijímací testy, ty však musely být kvůli nouzovému stavu zrušeny. Učitelé však nelenili a využili nově nabytých dovedností a se zájemci se připravují také online.
Mgr. Šárka Kočí