Kritéria přijímacího řízení 2021/2022- doplnění tercie – druhé kolo

Výsledky přijímacích zkoušek doplnění tercie – druhé kolo 2. 6. 2021 - přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči – druhé kolo – doplnění tercie 2. 6. 2021

Výsledky přijímacích zkoušek – přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Vážení rodiče,

pokud Váš syn/dcera podal/a přihlášku na naši školu a zároveň na školu, kde se přijímací zkoušky nekonají, bude Váš/e syn/dcera konat jednotnou přijímací zkoušku na Gymnáziu Moravský Krumlov, příspěvková organizace v obou termínech.

Upravené termíny přijímacích zkoušek             Přijímací zkoušky – dodatek OOP

Termín nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je stanoven na 19. 5. 2021 od 13:00 – 14:00 v ředitelně školy.

Pokyny k testování před přijímací zkouškou

Den otevřených dveří on – line:

Festival vzdělávání on-line – krátké video o naší škole

Leták školy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium na GMK (uchazeči, kteří podají přihlášku na GMK), ostatní 50 Kč/kurz.

Kuzry vždy začínají ve 14:30 a budou trvat cca 60 minut. Proběhnou formou on-line v alpikaci MS Teams. Odkaz vždy obdržíte na emalivé adrese, kterou jste uvedli do přihlášky k přípravným kurzům.

10.03.2021 Čj Fal
16.03.2021 M Tes
24.03.2021 Čj Pro
06.04.2021 M Sob
07.04.2021 Čj Šre

Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se na mailové adrese kurzygmk@seznam.cz 

Kapacita míst je omezená.

Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022_čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022_doplnění tercie

Gymnázium je škola všeobecně vzdělávací, což znamená, že studenti nabývají znalostí v klasických školních předmětech, českým jazykem počínaje a tělesnou výchovou konče.

Během studia na GMK žáci postupně absolvují lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, zúčastní se mnoha exkurzí, výletů domácích i zahraničních, mohou navštěvovat tematicky zaměřené sportovní hry, pěvecký sbor, náboženskou výchovu, různé kroužky (šachový, jazykové ), účastnit se olympiád aj. Také jsme zapojeni do programu DofE: mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí.

Výuka cizích jazyků je zaměřena především na angličtinu, němčinu a latinu o něž je mezi studenty zájem největší, nabídnout lze i výuku ruštiny a francouzštiny.

Informatika a výpočetní techniky, jeden z nejžádanějších oborů současnosti, se na GMK vyučuje nejprve jako předmět povinný, ve vyšších ročnících studia jako předmět volitelný.

Většina studijních předmětů – jazyky, fyzika, chemie, biologie, informatika, estetická a tělesná výchova – se vyučuje v moderních odborných učebnách, žáci mají k dispozici školní knihovnu, školní dvůr s „Jedlou zahradou“.

Studenti GMK mají možnost se stravovat v jídelnách ZŠ nebo SOU, ubytování škola neposkytuje.

Studium na GMK je zakončeno maturitní zkouškou.

 

Odvolání proti nepřijetí

Inforamace k jednotné přijímací zkoušce