Kritéria přjímacího řízení – dopnění tercie (pro žáky z 9. tříd) – druhé kolo

Výsledky přijímacího řízení – doplnění tercie – druhé kolo

Výsledky přijímací zkoušky: přijatí uchazeči   nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout v kanceláři školy 30. 4. 2019 do 16:30 hodin.

Kritéria přijímacího řízení 2019/2020

Jednotné zkušební schéma 2019

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium na GMK (uchazeči, kteří podají přihlášku na GMK), ostatní 50 Kč/kurz

český jazyk: úterý 26. 3. 2019 (14.40 – 16:10)

matematika: úterý 2. 4. 2019 (14.40 – 16:10)

Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se na mailové adrese kurzygmk@seznam.cz 

Kapacita míst je omezená.

Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy

 

Odvolání proti nepřijetí

Přihláška ke studiu

Inforamace k jednotné přijímací zkoušce

 

Gymnázium je škola všeobecně vzdělávací, což znamená, že studenti nabývají znalostí v klasických školních předmětech, českým jazykem počínaje a tělesnou výchovou konče.

Během studia na GMK žáci postupně absolvují lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, zúčastní se mnoha exkurzí, výletů domácích i zahraničních, mohou navštěvovat tematicky zaměřené sportovní hry, pěvecký sbor, náboženskou výchovu, různé kroužky (šachový, jazykové ), účastnit se olympiád aj.

Výuka cizích jazyků je zaměřena především na angličtinu, němčinu a latinu o něž je mezi studenty zájem největší, nabídnout lze i výuku ruštiny a francouzštiny.

Informatika a výpočetní techniky, jeden z nejžádanějších oborů současnosti, se na GMK vyučuje nejprve jako předmět povinný, ve vyšších ročnících studia jako předmět volitelný.

Většina studijních předmětů – jazyky, fyzika, chemie, biologie, informatika, estetická a tělesná výchova – se vyučuje v moderních odborných učebnách, žáci mají k dispozici školní knihovnu, ve školním dvoře sportoviště.

Studenti GMK mají možnost se stravovat v jídelnách ZŠ nebo SOU, ubytování škola neposkytuje.

Studium na GMK je zakončeno maturitní zkouškou.