Čtyřletý obor – kod studia: 7941K/41

Den otevřených dveří 18. 1. 2022 od 13.00 do 17. 00 hodin.

Festival vzdělávání on-line – krátké video o naší škole

Leták školy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium na GMK, kteří podají přihlášku na GMK.

1. 3. 2022 od 14.40 hodin – přijímací zkouška na nečisto

15.03.2022 Čj 14.40-15.40
22.03.2022 M 14.40-16.10
29.03.2022 Čj 14.40-15.40
5. 04. 2022 M 14.40-16.10

Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se na mailové adrese kurzygmk@seznam.cz 

Kapacita míst je omezená.

Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna do 31. 1. 2022.

Gymnázium je škola všeobecně vzdělávací, což znamená, že studenti nabývají znalostí v klasických školních předmětech, českým jazykem počínaje a tělesnou výchovou konče.

Během studia na GMK žáci postupně absolvují lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, zúčastní se mnoha exkurzí, výletů domácích i zahraničních, mohou navštěvovat tematicky zaměřené sportovní hry, pěvecký sbor, náboženskou výchovu, různé kroužky (šachový, jazykové ), účastnit se olympiád aj. Také jsme zapojeni do programu DofE: mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí.

Výuka cizích jazyků je zaměřena především na angličtinu, němčinu a latinu o něž je mezi studenty zájem největší, nabídnout lze i výuku ruštiny a francouzštiny.

Informatika a výpočetní techniky, jeden z nejžádanějších oborů současnosti, se na GMK vyučuje nejprve jako předmět povinný, ve vyšších ročnících studia jako předmět volitelný.

Většina studijních předmětů – jazyky, fyzika, chemie, biologie, informatika, estetická a tělesná výchova – se vyučuje v moderních odborných učebnách, žáci mají k dispozici školní knihovnu, školní dvůr s „Jedlou zahradou“.

Studenti GMK mají možnost se stravovat v jídelnách ZŠ nebo SOU, ubytování škola neposkytuje.

Studium na GMK je zakončeno maturitní zkouškou.

 

Odvolání proti nepřijetí

Inforamace k jednotné přijímací zkoušce