Výsledky přijímacích zkoušek – přijatí uchazeči

Upravené termíny přijímacích zkoušek

Termín nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je stanoven na 19. 5. 2021 od 13:00 – 14:00 v ředitelně školy.

Pokyny k testování před přijímací zkouškou

Den otevřených dveří on – line:

Festival vzdělávání on -line – krátké video o naší škole

Leták školy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium na GMK (uchazeči, kteří podají přihlášku na GMK) jsou zdarma, ostatní 50 Kč/kurz.

Kuzry vždy začínají ve 14:30 a budou trvat cca 60 minut. Proběhnou formou on-line v alpikaci MS Teams. Odkaz vždy obdržíte na emalivé adrese, kterou jste uvedli do přihlášky k přípravným kurzům.

02.03.2021  M Tes
03.03.2021 Čj Fal
09.03.2021 M Tes
16.03.2021 M Šen
17.03.2021 Čj Pro
23.03.2021 M Šen
30.03.2021 M Sob
31.03.2021 Čj Šre
06.04.2021 M Pec
12.04.2021 M Pec

Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se na mailové adrese kurzygmk@seznam.cz 

Kapacita míst je omezená.

Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Nový výukový program VIA (cesta) – vzdělání, inspirace, aktivita

Vzdělání, jehož základem je přírodovědný, společenskovědní a estetický blok, který je krok za krokem doplňován jazyky, matematikou a informatikou. Studijní témata jsou probírána v logických blocích,  a ne izolovaně v jednolivých předmětech. Během studia nabízíme dále bohatý program: lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, exkurze, výlety v tuzemsku i do zahraniční, sportovní hry, pěvecký sbor, náboženská výchova, různé kroužky (šachový, jazykové), olympiády aj. Také jsme zapojeni do programu DofE: mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí.

Proč jít studovat na GMK- vzkazy našich  primánů

Inforamace k jednotné přijímací zkoušce

Přihlášky se podávají do 1. března 2021.

Kdo jej může začít studovat?

  • Žáci ZŠ po ukončení 7.třídy

Co můžete očekávat od studia?

  • Kvalitní ukončení základní povinné docházky.
  • Výbornou připravenost pro studium na vysoké škole.
  • V posledních dvou ročnících individuální profilace díky výběru odborných seminářů pro humanitní i technický směr – seznam volitelných předmětů.
  • Výuku přímo od odborníků z praxe.
  • Možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky FCE  z angličtiny zdarma.

Gymnázium je škola všeobecně vzdělávací, což znamená, že studenti nabývají znalostí v klasických školních předmětech, českým jazykem počínaje a tělesnou výchovou konče.

Během studia na GMK žáci postupně absolvují lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, zúčastní se mnoha exkurzí, výletů domácích i zahraničních, mohou navštěvovat tematicky zaměřené sportovní hry, pěvecký sbor, náboženskou výchovu, různé kroužky (šachový, jazykové ), účastnit se olympiád aj.

Výuka cizích jazyků je zaměřena především na angličtinu, němčinu a latinu o něž je mezi studenty zájem největší, nabídnout lze i výuku ruštiny a francouzštiny.

Informatika a výpočetní techniky, jeden z nejžádanějších oborů současnosti, se na GMK vyučuje nejprve jako předmět povinný, ve vyšších ročnících studia jako předmět volitelný.

Většina studijních předmětů – jazyky, fyzika, chemie, biologie, informatika, estetická a tělesná výchova – se vyučuje v moderních odborných učebnách, žáci mají k dispozici školní knihovnu, ve školním dvoře sportoviště.

Studenti GMK mají možnost se stravovat v jídelnách ZŠ nebo SOU, ubytování škola neposkytuje.

Studium na GMK je zakončeno maturitní zkouškou.

Kdy se můžete přijít podívat do školy?

  • Po telefonické domluvě kdykoliv.

Jak se přihlásit ke studiu?

Podat přihlášku ke studiu a úředně ověřené vysvědčení ze šesté třídy a 1. pololetí 7. třídy nebo potvrzenou přihlášku ze ZŠ (přihláška ke stažení)