Výsledky přijímací zkoušky: přijatí uchazeči   nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout v kanceláři školy 30. 4. 2019 do 16:30 hodin.

Kritéria přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 – druhé kolo (1 volné místo)

Kritéria přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

Jednotné zkušební schéma 2019

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium na GMK (uchazeči, kteří podají přihlášku na GMK) jsou zdarma, ostatní 50 Kč/kurz.

matematika: čtvrtek 14. 3. 2019 (14:40 -15:40)

matematika: středa 20. 3. 2019 (14:40 -15:40)

matematika: čtvrtek 21. 3. 2019 (14:40 -15:40)

český jazyk: sttředa 27. 3. 2019 (14:40 -15:40)

český jazyk: sttředa 3. 4. 2019 (14:40 -15:40)

matematika: čtvrtek 4. 4. 2019 (14:40 -15:40)

Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se na mailové adrese kurzygmk@seznam.cz 

Kapacita míst je omezená.

Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy

Proč jít studovat na GMK- vzkazy našich  primánů

obecné pokyny

Informace pro rodiče

Přihláška ke studiu

Inforamace k jednotné přijímací zkoušce

Přihlášky se podávají do 1. března 2019

 


Ve spolupráci s partnerskými organizacemi (Masarykova univerzita, VUT Brno, ČEZ a JE Dukovany) zahajujeme od 1.9.2014 nový šestiletý všeobecný studijní program.

Kdo jej může začít studovat?

  • Žáci ZŠ po ukončení 7.třídy

Co můžete očekávat od studia?

  • Kvalitní ukončení základní povinné docházky.
  • Výbornou připravenost pro studium na vysoké škole.
  • V posledních dvou ročnících individuální profilace díky výběru odborných seminářů pro humanitní i technický směr – seznam volitelných předmětů.
  • Výuku přímo od odborníků z praxe.
  • Možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky FCE  z angličtiny zdarma.
  • Školní projekty

Kdy se můžete přijít podívat do školy?

  • Po telefonické domluvě kdykoliv.

Jak se přihlásit ke studiu?

Podat přihlášku ke studiu a úředně ověřené vysvědčení z 1. pololetí 7. třídy nebo potvrzenou přihlášku ze ZŠ (přihláška ke stažení)