Šestiletý obor – kod studia: 7941K/61

Výsledky přijímacích zkoušek – přijatí uchazeči

Den otevřených dveří 18. 1. 2022:

Festival vzdělávání on -line – krátké video o naší škole

Leták školy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče, kteří podají přihlášku na GMK.

Termíny přípravných kurzů:

15. 3. 2022   ČJ 14.40-15.40
17. 3. 2022   M  14.40-15.40
22. 3. 2022   M  14.40-15.40
29. 3. 2022   ČJ  14.40-15.40
31. 3. 2022  M  14.40-15.40
5. 4. 2022  M  14.40-15.40
1. 3. 2022  PZ       na nečisto  od 14.40

Pokud máte zájem se zúčastnit, přihlaste se na mailové adrese kurzygmk@seznam.cz 

Kapacita míst je omezená.

Mgr. Dagmar Holá, ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna do 31. 1. 2022.

Nový výukový program VIA (cesta) – vzdělání, inspirace, aktivita

Vzdělání, jehož základem je přírodovědný, společenskovědní a estetický blok, který je krok za krokem doplňován jazyky, matematikou a informatikou. Studijní témata jsou probírána v logických blocích,  a ne izolovaně v jednolivých předmětech. Během studia nabízíme dále bohatý program: lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, exkurze, výlety v tuzemsku i do zahraniční, sportovní hry, pěvecký sbor, náboženská výchova, různé kroužky (šachový, jazykové), olympiády aj. Také jsme zapojeni do programu DofE: mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí.

Proč jít studovat na GMK- vzkazy našich  primánů

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Přihlášky se podávají do 28. 2. 2022.

Kdo jej může začít studovat?

  • Žáci ZŠ po ukončení 7.třídy

Co můžete očekávat od studia?

  • Kvalitní ukončení základní povinné docházky.
  • Výbornou připravenost pro studium na vysoké škole.
  • V posledních dvou ročnících individuální profilace díky výběru odborných seminářů pro humanitní i technický směr – seznam volitelných předmětů.
  • Výuku přímo od odborníků z praxe.
  • Možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky FCE  z angličtiny zdarma.

Gymnázium je škola všeobecně vzdělávací, což znamená, že studenti nabývají znalostí v klasických školních předmětech, českým jazykem počínaje a tělesnou výchovou konče.

Během studia na GMK žáci postupně absolvují lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, zúčastní se mnoha exkurzí, výletů domácích i zahraničních, mohou navštěvovat tematicky zaměřené sportovní hry, pěvecký sbor, náboženskou výchovu, různé kroužky (šachový, jazykové ), účastnit se olympiád aj.

Výuka cizích jazyků je zaměřena především na angličtinu, němčinu a latinu o něž je mezi studenty zájem největší, nabídnout lze i výuku ruštiny a francouzštiny.

Informatika a výpočetní techniky, jeden z nejžádanějších oborů současnosti, se na GMK vyučuje nejprve jako předmět povinný, ve vyšších ročnících studia jako předmět volitelný.

Většina studijních předmětů – jazyky, fyzika, chemie, biologie, informatika, estetická a tělesná výchova – se vyučuje v moderních odborných učebnách, žáci mají k dispozici školní knihovnu, ve školním dvoře sportoviště.

Studenti GMK mají možnost se stravovat v jídelnách ZŠ nebo SOU, ubytování škola neposkytuje.

Studium na GMK je zakončeno maturitní zkouškou.

Kdy se můžete přijít podívat do školy?

  • Po telefonické domluvě kdykoliv.

Jak se přihlásit ke studiu?

Podat přihlášku ke studiu a úředně ověřené vysvědčení ze šesté třídy a 1. pololetí 7. třídy nebo potvrzenou přihlášku ze ZŠ (přihláška ke stažení)