Uchazeči o studium na GMK jsou ke studiu přijati zpravidla po úspěšně vykonané přijímací zkoušce.Ta má písemnou podobu, koná se z českého jazyka a matematiky.

Přijímací zkoušky se konají v dubnu a květnu, přihlášky je třeba na GMK zaslat do 1. března.

Přihláška ke studiu