07 Dub

Vážení rodiče, milí uchazeči,

ráda bych Vás informovala o hygienických pravidlech konání přijímací zkoušky, jak je stanovilo Ministerstvo školství ČR pro tento školní rok.

Naším zájmem je, aby zkouška probíhala v klidné a pohodové atmosféře. Pro její zajištění budeme tentokrát potřebovat Vaši spolupráci.

K vytvoření co neklidnější atmosféry ve třídě a možnosti co největší koncentrace Vašeho dítěte na zadání testu je potřeba přijít k přijímací zkoušce s potvrzením o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Potvrzení nesmí být starší 7 dní.

Kde otestují vaše dítě a získáte potvrzení?

1. na ZŠ, kterou vaše dítě navštěvuje – ZŠ má povinnost vás informovat o tom, že testy provede (pro jistotu si podmínky testování telefonicky ověřte).

2. v testovacím centru

3. u poskytovatele zdravotních služeb

4. potvrzení je možné nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny nebo certifikátem MZČR o provedeném očkování, kdy uplynulo více než 14 dní od druhého očkování

Kterou možnost máte zvolit? – Rozhodnutí je čistě na Vás a Vašich možnostech zajistit si potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 7 dní.

Co se stane v případě pozitivního testu? – Vaše dítě přijde na přijímací zkoušku v náhradním termínu, tj. 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021. Školy počkají na výsledky z přijímacích zkoušek z červnového termínu, doplní pořadí z května a na základě toho rozhodnou o přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte.

Během přijímací zkoušky a ve všech vnitřních prostorách školy používá uchazeč předepsanou ochranu úst a nosu (roušku nebo  respirátor)

 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a přeji Vašim dětem co nejlepší výsledky u přijímací zkoušky.

 

V Moravském Krumlově dne 13. 4. 2021

 

Mgr. Dagmar Holá

 

Pokyny k testování před přijímací zkouškou-celé znění mimořádného opatření