26 Dub

Přednáška Ing. Slabáka na Gymnáziu v MK

 

V úterý 12.3.2019 na naše gymnázium zavítal ze školicího střediska ČEZ v Brně pan Ing. Slabák. Připravil si pro studenty velmi zajímavou přednášku o energetice a distribuci energie. Představil nám, na jakém principu funguje jaderná elektrárna. Také jsme se dozvěděli, jak se stanovuje cena elektřiny, která se prodává v německém Lipsku. Ovšem velice zkritizoval obnovitelné zdroje, které nejsou podle jeho názoru až tak ekonomicky a ekologicky výhodné. Bylo ale zřejmé, že pan Slabák je člověk na svém místě a obor energetika je jeho velkou vášní.

Během přednášky proběhla diskuze o dostavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, která je nezbytná, protože životnost elektrárny se chýlí ke konci.

Přednáška byla velice poutavá a doufám, že pana Slabáka si budu moci vyslechnout opět za rok a prohloubit si své znalosti o energetice.

Jan Jackovič