26 Dub

Přírodovědné úspěchy na krumlovském gymnáziu

Mezi studenty Gymnázia v Moravském Krumlově najdeme celou řadu talentů, dnes vám řekneme něco o alespoň dvou z těch, kteří se věnují přírodním vědám.  Letos své studium na gymnáziu  ukončí maturitní zkouškou Marie Grunová. Na výpis všech olympiád, kterých se během osmiletého studia zúčastnila, nestačí ani celý list papíru. Byla úspěšnou řešitelkou okresních a krajských kol olympiády z biologie, fyziky i zeměpisu. Její největší láskou je však chemie. Po tři roky se úspěšně  účastnila krajských kol chemické olympiády v Brně, kde letos obsadila 5.místo a reprezentovala nás pak v národním – republikovém kole chemické olympiády. Zde získala certifikát úspěšného řešitele a účast v Mezinárodní chemické olympiádě jí unikla jen o pár desetin bodu. Tyto výsledky a znalosti, které během všech soutěží získala, jí jistě pomohou v dalším studiu na vysoké škole, kam jezdí do chemické laboratoře pracovat už  nyní jako gymnazistka. Přejeme jí k tomu hodně štěstí a dalších úspěchů!

Mladší přírodovědnou nadějí gymnázia –  nadšeným přírodovědcem – je student tercie Jakub Vavřík, který si už loni nenechal ujít příležitost ukázat své výborné znalosti v krajských kolech olympiády ze zeměpisu, biologie i chemie.  Letos už od září přemýšlel, kde svoje široké znalosti propojit a objevil geologickou olympiádu. Jako úplný  nováček mezi staršími a zkušenějšími soupeři  v tomto oboru obsadil 2. místo v krajském kole v Brně. Jeho úspěchy tím jistě nekončí, i v příštích letech studia se chce přírodním vědám věnovat.

V květnu budou ještě soutěžit i další studenti gymnázia –  Ondřej Kadlec  v krajském kole biologické olympiády   a Vilém Weber v krajském kole fyzikální olympiády.  Jsem velmi ráda, že takové přírodovědné talenty můžeme na našem gymnáziu probouzet a podporovat.

Mgr. Jana Tesařová, vyučující chemie a biologie