01 Dub

Ředitelka Gymnázia Moravský Krumlov oznamuje, že v úterý  16. 4. 2019 se od 15.00 hod. do 17.00 proběhne pravidelné rodičovské odpoledne; zákonní zástupci žáků mohou při individuálních pohovorech s učiteli školy získat informace o studijních výsledcích svých dětí, o jejich chování atd. za 3. čtvrtletí školního roku 2018/2019.

 

Mgr. Dagmar Holá