26 Dub

Studenti GMK v rámci výuky v Bruselu

Bylo v půli března, když na začátku společenskovědního semináře přišla paní učitelka Peterková s novinkou. S nadšením sobě vlastním nám sdělila: „Pojedeme do Belgie!!!“ I my jsme byli okamžitě nadšeni představou, že navštívíme Brusel, Bruggy a také se blíže seznámíme s prací Evropského parlamentu, kde se setkáme i s panem europoslancem Jiřím Pospíšilem.

V úterý 2. dubna jsme proto usedli spolu s několika dalšími pozvanými školami a jednotlivci v Praze do autobusu a po dvanáctihodinové cestě se ocitli v příjemně působícím hotelu v téměř samém centru Bruselu.

Dalšího dne dopoledne jsme se vydali objevovat město. Prvním cílem se stala někdejší ikona Expa 58 a nynější bruselská dominanta Atomium. Je to stavba se zajímavými technickými parametry i na dnešní dobu (například výtah s proskleným víkem pohybující se rychlostí 5 m/s, který byl ve své době nejrychlejší na světě). Následně jsme se i přes nepřízeň počasí přesunuli do centra, kde jsme navštívili proslulou sošku „čůrajícího“ chlapečka nebo bruselský park. Odpoledne jsme přijeli do historických Brugg plných nádherných gotických staveb včetně hrázděných i zděných domů, jež přenáší návštěvníka zpět do časů vrcholného středověku.

Ve čtvrtek 4. dubna jsme nejprve zhlédli zajímavé interaktivní expozice Evropského domu kultury a Parlamentaria. Následně jsme byli uvítáni v konferenční místnosti, kde s námi jeden z českých zaměstnanců Evropského parlamentu vedl diskurs o institucích Evropské unie, její historii a významu pro dnešní evropskou integraci. V navazující diskusi s panem poslancem Pospíšilem jsme se přesunuli do jednacího sálu parlamentu. Po skončení jsme ještě společně povečeřeli, a pak vyrazili domů.

Přes aprílové počasí se výlet vydařil a jeho prospěšnost je měřitelná nejen přetrvávajícím okouzlením z Brugg, ale zejména přiblížením důležité práce Evropského parlamentu, kterou je možné ovlivnit již příští měsíc při volbách.

 

Jan Pospíchal, kvinta

Mgr. Romana Peterková