20 Zář

Vážení rodiče,

v měsíci listopadu 2019 proběhnou volby (doplnění člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků naší školy).

Máte – li zájem pracovat ve školské radě při naší škole, zasílejte přihlášky prostřednictvím  e -mailu: reditel@mkgym.cz nebo v tištěné formě na adresu školy

Uzavření kandidátek je 5. 11. 2019 do 24, 00 hod.

Přihláška

Mgr. Dagmar Holá