20 Zář

Vážení rodiče,

v měsíci listopadu 2019 proběhnou volby (doplnění člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků naší školy).

Máte – li zájem pracovat ve školské radě při naší škole, zasílejte přihlášky prostřednictvím  e -mailu: reditel@mkgym.cz nebo v tištěné formě na adresu školy

Uzavření kandidátek je 5. 11. 2019 do 24, 00 hod.

Přihláška

Mgr. Dagmar Holá

Školská rada – volby

V souladu s ustanovením Školského zákona č. 561/2014 Sb., § 167 a se zásadami Volebního řádu pro volby členů školských rad vydaný radou Jihomoravského kraje dne 3. 12. 2015 se uskuteční na Gymnáziu Moravský Krumlov, příspěvková organizace volby do Školské rady.

 

 

Termín: 12. 11. 2019 od 15.15 do 16.30

 

Místo voleb: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace, první patro (před kanceláří)

Způsob volby: pokud bude volič souhlasit s kandidátem, na lístku nic neoznačuje. Pokud s kandidátem nesouhlasí, na lístku jej škrtne. Takto upravený lístek vhoďte do urny.

 

Volební právo: Voleb se mohou účastnit zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci školy, účast je dobrovolná, volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva

 

Výsledky voleb: Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví kandidáta. Volí se jeden člen

V Moravském Krumlově 22. 10. 2019

 

Výsledky voleb ze den 12.11.2019

Zákonní zástupci nezletilých a zletilý žáci zvolili:

Kateřinu Hrdličkovou, Zahradní 289, 672 01 Moravský Krumlov