21 Dub

Dne 20. 4. 2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/22/R61, na jenož základě rozhodla ředitelka školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

1. obor vzdělání 79-41-K/41 (čtyřleté studium) – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34

2. obor vzdělání 79-41-K/61 (šestileté studium) – předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34

V Moravském Krumlově dne 21.4.2022

Mgr. Dagmar Holá