18 Kvě

Výsledky přijímacích zkoušek – náhradní termnín

Seznam přijatých uchazečů:

čytřleté studium – GMK 189/2022  ( evidenční číslo: 82)

šestileté studium – GMK 141/2022 (evidenční číslo: 8)

šestileté studium – GMK 115/2022 (evidenční číslo: 14)

 

Účastník řízení potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Moravský Krumlov, příspěvková organizace odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

V Moravském Krumlově dne: 18. 5. 2022

Mgr. Dagmar Holá