05 Kvě

Milí rodiče a žáci,

po dlouhé době distanční výuky se znovu potkáme se žáky ve škole. Na základě rozhodnutí Vlády ČR a nařízení MŠMT zahajujeme od 10. 5. 2021 rotační výuku pro třídy Prima a Sekunda podle následujícícho schématu:

10. 5. -14. 5. 2021 – Prima – prezenční výuka ve škole

Sekunda – distanční výuka

17. 5. – 21. 5. 2021 – Prima – distanční výuka

Sekunda – prezenční výuka ve škole

24. 5. – 28.5. 2021 – Prima – prezenční výuka ve škole

Sekunda – distanční výuka

31. 5. – 4. 6. 2021 – Prima – distanční výuka

Sekunda – prezenční výuka ve škole

Dle aktuálních pokynů MŠMT, bude tato rotační výuka probíhat do konce školního roku. Pokud se situace změní, budu Vás ihned informovat.

Hygienické požadavky – v pondělí a ve čtvrtek budou žáci před vyučováním testování na Covid 19. Testovat se nemusí žáci, kteří  tuto nemoc prodělali a neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit potvrzením od lékaře). Během pobytu ve škole musí žáci používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor).

Moc se na žáky všichni těšíme!

S pozdravem Mgr. Dagmar Holá