Moderní vzdělávání a individuální přístup

Moderní vzdělávání

  • Propojujeme výuku ve všech předmětech.
  • Učíme se i v terénu, nejen v lavicích.
  • Moderní vzdělávací programy, kvalitní a inovativní učební pomůcky, tablety, interaktivní tabule, 3D tisk = jsme vybaveni na vysoké úrovni.
  • Zpracováváme výsledky vlastního zkoumání, stavíme rakety, roboty a jiné. Rádi programujeme.
  • Jsme úspěšní v krajských i celostátních kolech olympiád a soutěží pro středoškolské studenty.


Individuální přístup

  • Věnujeme se individuálně nadaným i zdravotně či sociálně znevýhodněným studentům.
  • Každý student má u nás možnost realizovat se v tom, co ho baví.

Díky individuálnímu vzdělávání mohl student posledního ročníku pozvat své učitele pár týdnů po velmi úspěšně zvládnuté maturitní zkoušce na svůj absolventský koncert, kde předvedl nádhernou hru na klarinet.