Školní řád
Směrnice k zajištění BOZP
ICT plán školy
Školní vzdělávací program – čtyřleté

Školní vzdělávací program – osmileté vyšší – dobíhající obor
Školní vzdělávací program – šestileté nižší
Školní vzdělávací program – šestileté vyšší

Dodatek k ŠVP

Školní vzdělávací program – šestileté nižší od 1. 9. 2019

Školní vzdělávací program – šestileté vyšší od 1. 9. 2019

Dodatek k ŠVP- čtyřleté  od 1. 9. 2019

Společný postup proti šikaně

GDPR

Zpráva ČŠI

Zpráva ČŠI 2016

Projekt Malá maturita aneb maturita na zkoušku
Malá maturita – témata 2019/2020 (anglický a český jazyk)

Výroční zpráva 2016-2017- zkrácená verze

Výroční zpráva – zkrácená verze 2015/2016

Výroční zpráva – zkrácená verze

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Vzdělávání, projekty GMK 20142015

Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o uvolnění z konce poslední vyučovací hodiny
Žádost o uvolnění z vyučování (absence delší než tři dny)
Prohlášení – hory
Žádost o úplné uvolnění z Tv-zletilý žák
Žádost o úplné uvolnění z Tv-nezletilý žák
Žádost o částečné uvolnění z Tv-zletilý žák
Žádost o částečné uvonění z Tv-nezletilý žák

Kánon literárních děl 2019/2020
Maturtiní témata 2019/2020
Nabídka předmětů profilové části MZ
Formulář – seznam děl k maturitě

Jednotné zkušební schéma  Maturita 2020

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Žádost o změnu oboru

Odvolání proti nepřijetí ke studiu