Školní rok trvá od 1. 9. 2017 – 29. 6. 2018

Prázdniny

vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní 2. 2. 2018
jarní 5. 2. – 11. 2. 2018
velikonoční 29. 3. 2018
hlavní 1.7. – 31. 8. 2018

Klasifikační porady

pololetní 23. 1. 2018
maturitní ročník 24. 4. 2018
závěrečná 26. 6. 2018

Akce

Rodičovské informační odpoledne -  14. 11. 2017, 10. 4. 2018

Valná hromada – 14. 11. 2017

Den otevřených dveří – 16. 1. 2018

Studentský ples – 26. 1. 2018

Školní akademie

Přijímací zkoušky - od 12. 4. 2018

Didaktické testy společné části MZ – od 2. 5. 2018

Ústní zkoušky MZ – 21.-25. 5. 2018

Kurz EVVO – 11. 9. – 15. 9. 2018

LVK – prosinec 2018

Sportovně turistický kurz (3.A + SEPTIMA) – červen 2018

Malá maturita – 11. 6.-12. 6. 2018
Výletový týden – 13.-20. 6. 2018