Školní rok trvá od 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022

Prázdniny

podzimní 27. 10. a 29. 10. 2021

vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

pololetní 4. 2. 2022

jarní 7. 3. – 13. 3. 2022

velikonoční 14. 4. 2022

hlavní 1.7. – 31. 8. 2022

 

Klasifikační porady

pololetní 25. 1. 2022
maturitní ročník 26. 4. 2022
závěrečná 21. 6. 2022

Akce

Rodičovské informační odpoledne -  16. 11. 2021, 12. 4. 2022

Valná hromada – 16. 11. 2021

Den otevřených dveří – sobota 27. 11. 2021 a úterý 18. 1. 2022

Studentský ples – leden 2022

Školní akademie -březen 2022

Přijímací zkoušky - od 14. 4. 2022

Písemné zkoušky MZ – 4. 4. 2022 český jazyk

5. 4. 2022 cizí jazyk

Didaktické testy společné části MZ – od 1. 5. 2022

Ústní zkoušky MZ – 16.-20. 5. 2022

Kurz EVVO – 6. 9. – 10. 9. 2021

LVK – 13. – 17. 12. 2021 – Rakousko; 3. – 8. 1. 2022 ČR

STK – 30. 5. 2022 – 3. 6. 2022

Sportovně turistický kurz (3.A + KVINTA) – červen 2022

Malá maturita – 13. 6.-14. 6. 2022

Výletový týden – 22.-24. 6. 2022