Školní rok trvá od 2. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Prázdniny

podzimní 29. 10. a 30. 10. 2019

vánoční 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

pololetní 31. 1. 2020

jarní 17. 2. – 23. 2. 2020

velikonoční 9. 4. 2020

hlavní 1.7. – 31. 8. 2020

 

Klasifikační porady

pololetní 28. 1. 2020
maturitní ročník 23. 4. 2020
závěrečná 23. 6. 2020

Akce

Rodičovské informační odpoledne -  12. 11. 2019, 14. 4. 2020

Valná hromada – 12. 11. 2019

Den otevřených dveří – sobota 31. 11. 2019 a úterý 14. 1. 2020

Studentský ples – 7. 2. 2020

Školní akademie – 27. 3. 2020

Přijímací zkoušky - od 14. 4. 2020

Didaktické testy společné části MZ – od 4. 5. 2020

Ústní zkoušky MZ – 18.-22. 5. 2020

Kurz EVVO – 9. 9. – 13. 9. 2019

LVK – 9. – 13. 3. 2020

Sportovně turistický kurz (3.A + KVINTA) – 1. – 5. 6. 2020

Malá maturita – 15. 6.-16. 6. 2020

Výletový týden – 17.-19. 6. 2020; 24. – 26. 6. 2020