Výchovná poradkyně – Mgr. Hana Schnablová

Konzultační hodiny pro studenty i rodiče

- středa 13.00 – 14.00(nebo po předchozí domluvě v jiném termínu.)

Telefon – 515 322 234

 

Kdy byste měli přijít za výchovnou poradkyní:

 • Při problémech se zvládáním učiva.
 • Při problémech se čtením, psaním, gramatickými pravidly.
 • Při problémech se spolužáky.
 • Při problémech při domácí přípravě do školy.
 • Při rozhodování o budoucím studiu.

Co je možné pro vás udělat:

 • Často stačí promluvit si o problému, aby se našlo jeho řešení.
 • Je možné kontaktovat (s vaším souhlasem) rodiče, rodiče spolužáků, učitele.
 • V případě potřeby lze kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu.
 • V případě, že se rozhodujete, zda byste měli zůstat v této škole, či zda by bylo lepší přestoupit na jinou školu, je snadnější najít vhodné řešení.

Co mohou očekávat maturanti:

 • Pomoc při řešení problémů s organizací přípravy k maturitě.
 • Radu, kde hledat informace nezbytné pro správné rozhodnutí o dalším studiu.
 • Radu, jak pracovat s webovými stránkami, které jsou pro toto rozhodnutí důležité.
 • Pomoc při volbě přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.
 • Vzor pro vyplnění přihlášky.
 • Radu, jak postupovat při odvolacím řízení v případě nepřijetí na VŠ.

Umístění absolventů ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020-21 absolvovalo Gymnázium v Moravském Krumlově 32 žáků.

 • Přihlášeno ke studiu na VŠ…………………………..27 žáků
 • Přijato ke studiu…………………………………………..27 žáků
 • Na VŠ nastoupí…………………………………………….27 žáků
 • % z přihlášených…………………………………………..100 %
 • % ze všech absolventů……………………………………90 %
 • Studium v zahraničí……………………………………..1
 • Přijato na VOŠ……………………………………………..1
 • Přijato na jazykovou školu…………………………….0
 • Zaměstnání v ČR………………………………………….3
 • Zaměstnání v zahraničí ………………………………..0
 • Rekvalifikační kurzy úřadu práce …………………..0

 

Důležité webové stránky