název

Gymnázium  Moravský Krumlov, příspěvková organizace (zkratka: GMK)

adresa

Moravský Krumlov,Smetanova168, 67201

typ školy

krajská

právní forma

příspěvková organizace (od 1.1. 1995)

forma studia

denní

zaměření

studium všeobecné

studijní obory

studium čtyřleté, číslo oboru 7941 K/41,  4 třídy

studium šestileté, číslo oboru 7941 K/61, 6 tříd

otevření školy

1. září 1949

zřizovatel

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, IČ 70888 337

zřizovací listina

Jihomoravský kraj, 16. 6. 2005, č.j. 98/174

zařazení do sítě škol

MŠMT, 31.8.2007,číslo jednací:21 245/2007-21, účinnost od 1.9.2007

číslo organizace

7800

identifikátor zařízení(REDIZO)

600 015 726

IČ/DIČ

49438875/CZ49438875

IZO

102 867 071

datová schránka

th3w9fy

bankovní spojení

KB Mor.Krumlov, číslo účtu 195 083 200 237/0100

e-mail

web

výuka cizích jazyků

anglický, německý,ruský, francouzský, latina

pedagogický sbor

21 učitelů

stravování

ano

ubytování, školné

ano – SŠDOS, školné – ne