Obsahuje červený list také zelená barviva?

Zatímco naší spolužáci splouvají Vltavu, snažíme se ve škole nenudit. V chemické laboratoři jsme extrahovali rostlinná barviva do acetonu a potom je chromatografickou metodou oddělili. Využili jsme chromatografii na tenké vrstvě. A výsledek? I v červeném listu je obsažený chlorofyl.

Dále jsme extrahovali karoteny nebo antokyany, zkoumali jejich chování v prostředí s různým pH. Zkoušeli jsme  i další  separační metody, například sublimaci jodu, filtraci...