https://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006994

Realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.