Martina Houžvová

HouzvovaV advokacii působí od roku 2010. 

Zaměřuje se na zastupování obětí domácího násilí, trestní, občanské, rodinné a pracovní právo. 

Spolupracuje na návrzích změn zákonů, školí právníky a pracovníky z pomáhajících profesí. 

Podílí se na vzniku odborných publikací z oblasti pomoci obětem a odškodňování.