Semináře a kroužky

Naše škola nabízí tyto semináře:

seminární cvičení z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, dějepisu, informatiky, společenskovědní seminář a konverzace z cizích jazyků,

a atraktivní kroužky:

divadelní kroužek Eďas, novinářský kroužek kolem školního časopisu Studentská epopej, kroužek volejbalový, basketbalový, florbalový a robotiky.