Jaderná maturita

Jde o třídenní stáž pro studenty partnerských SŠ Skupiny ČEZ. Z GMK se zúčastnilo pět žáků Kvinty. Měli možnost vyslechnout přednášky zaměřené tematicky na primární, sekundární a elektrickou část EDU, teorii jaderných reaktorů, radiační ochranu a přípravu výstavby nového bloku dukovanské elektrárny. Přednášky vedli odborníci z Výcvikového střediska Skupiny ČEZ v Brně. 

Mezi studenty je o Jadernou maturitu velký zájem – kromě zmíněných přednášek se mohou podívat také do provozu – navštívit strojovnu, sklad použitého jaderného paliva, chladicí věže, havarijní štáb a trenažér blokové dozorny, kde si mohou vyzkoušet, jaké to je řídit elektrárnu. 

Jaderná maturita je pro účastníky výjimečnou příležitostí pro ověření znalostí o fungování JE, motivací pro studium oboru na vysoké škole a zároveň příležitostí navázat s elektrárnou spolupráci.