Školská rada

Školská rada je ustanovena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

I. Členové jmenovaní zřizovatelem pro období (2021-2024):

Eliška Nohavicová, Zahradní 1261, 671 72 Miroslav

Mgr. Tomáš Třetina, Na Vyhlídce 461, 672 01 Moravský Krumlov

Bc. Jana Konrádová, Rakšice 1133, 672 01 Moravský Krumlov


II. Členové zvolení pedagogickým sborem:

Mgr. Schnablová Hana (zástupkyně ředitelky), Rybníky 14, 672 01 Moravský Krumlov

Mgr. Lenka Šenfloková (učitelka), Slunečná 1502, 672 01 Moravský Krumlov

Mgr. Petr Tkaný (učitel), Jiráskova 625, 672 01 Moravský Krumlov


III. Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Kateřina Hrdličková (předsedkyně), Zahradní 289, 672 01 Moravský Krumlov

Pavla Janderková, Vedrovice 308, 671 75 Vedrovice

Mgr. Tomáš Striegler, Břízová 259, 672 01 Moravský Krumlov


Jednací řád