Přijímací řízení

Uchazeči o šestiletý obor (kód studia: 7941K/61) a čtyřletý obor (kód studia: 7941K/41) konají jednotnou přijímací zkoušku z předmětů český jazyk a matematika v termínech stanovených MŠMT (duben 2023). 

Přihlášky ke studiu je nutné doručit do naší školy nejpozději vždy k 1. březnu.  

Přihláška ke studiu pro školní rok 2023/2024.

Kritéria přijímacího řízení:

čtyřletý obor

čtyřletý obor - doplnění tercie

šestiletý obor

Sezman přijatých uchazečů - čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů - šestileté studium

Výsledky přijímací zkoušky - náhradní termín

evidenční číslo - 129 (nepřijatá)

evidenční číslo - 14 (přijatá)

Druhé kolo přijímacího řízení - čyřletý obor - doplnění tercie

Výsledky přijímacího řízení_doplnění tercie zveřejněno 22. 5. 2023

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámení a začíná běžet desetidenní lhůta pto podání zápisového lístku.

Nepřijatí uchazeči si mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí 22. 5. 2023 od 13.00  do 17.30 hod a 23. 5. 2023 od 7.30 do 15.30 hod. Zároveň mohou podat odvolání.

Chceš se podívat do naší školy už teď? Zahraj si naši únikovou hru!