Žákovská knihovna


Na naší škole mají studenti možnost vypůjčit si zdarma knihy ze školní žákovské knihovny. Knihovna disponuje mnoha svazky, především z oblasti hodnotné krásné literatury. Fond neustále obohacujeme o nové knihy, především o díla obsažená v kánonu literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka.