VIA – vzdělání, inspirace, aktivita

15V šestiletém studiu používáme inovativní typ výuky VIA – vzdělání, inspirace, aktivita! Jedná se o vzdělávání, jehož základem je přírodovědný, společenskovědní a estetický blok, který je krok za krokem doplňován jazyky, matematikou a informatikou. Studijní témata jsou zde po celý školní rok probírána v logických blocích, a ne izolovaně v jednotlivých předmětech. 

Každý měsíc se naši studenti věnují jednomu ústřednímu tématu. Např. v projektu RENESANČNÍ ČLOVĚK, který je věnován dílu Leonarda da Vinci, se zaměřují na jeho kresby, jejichž proporce a perspektivu mohou počítat v matematice. V biologii využijí da Vinciho kresby zvířat a lidského těla, ve fyzice se pak mohou zabývat letem (kresby ptáků). Ve výtvarné výchově zkoumají vybrané kresby pomocí nejrůznějších výtvarných technik, v dějepise se zabývají uměním renesance a životem jejího velikána, v českém jazyce pak vybranými literárními památkami. Zeměpis umožňuje studentům lépe poznat zemi, ve které Leonardo da Vinci žil a pracoval, a cizí jazyky zase rozšířit slovní zásobu na dané téma. 

Cílem každého projektu je společně vytvořit předem stanovený obsah. V tomto případě se jedná o školní výstavu replik da Vinciho děl (Mona Lisa, most, pohyblivá ruka…) a tvorbu informačních materiálů např. pomocí posterů či lapbooků. 

Dalšími projekty jsou např. volby, tvorba komiksu na motivy literárního díla, příprava pracovních listů na zadané téma (např. Velká Británie) či prezentace globálních problémů lidstva. 

Z našich zkušeností je patrné, že projektová výuka ve třídách Prima a Sekunda má pozitivní vliv na rozvoj spolupráce, samostatnosti, kreativity a osobní odpovědnosti studentů. Díky tomu pak mohou naši studenti ve vyšších ročnících např. natáčet vysoce hodnocená fyzikální videa, úspěšně skládat mezinárodní jazykové zkoušky FCE z angličtiny, realizovat vlastní charitativní projekty a zúročit tak nabyté vědomosti a zkušenosti.