Laa an der Thaya

Obchodní akademie Laa an der Thaya leží ve stejnojmenném příhraničním městě spolkové republiky Dolní Rakousko (Niederösterreich), která je partnerem Jihomoravského kraje. Co do velikosti je srovnatelná s naším gymnáziem. Má 10 tříd, 20 učitelů a vyučují se zde dva cizí jazyky, angličtinu a ruštinu. Žáci studují 5 let, poté je čeká maturita. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů, jak je známe z naší školy, navíc studují podnikovou ekonomii, mezinárodní obchod a finance.

Společným zájmem našich škol je navštívit centrálu Organizace spojených národů ve Vídni, podniknout outdoorové aktivy v NP Podyjí/Thayatal, realizovat a absolvovat workshopy finanční gramotnosti, sportovní soutěže a další aktivity. 

Našim hlavním cílem je tak v průběhu dalších let rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi Gymnáziem Moravský Krumlov a Obchodní akademií v Laa. 


Návštěva studentů a učitelů z Laa na der Thaya - 25. 4. 2024

Dnes za námi přijelo 11 studentů Obchodní akademie Laa an der Thaya společně s paní učitelkou Renate Wachter a panem ředitelem Christianem Rindhauserem.

Partnerskou návštěvu nejprve přivítal náš školní pěvecký sbor. Poté následovaly projevy ředitelů a našeho pana místostarosty. Rakouští a čeští studenti také na úvod v krátkých prezentacích představili své školy. 

Po celý den se pak o naše sympatické návštěvníky svědomitě starali studenti z Kvinty, kteří si pro ně připravili seznamovací aktivity, bohaté pohoštění a závěrečnou prohlídku věže na Krumlovském zámku. 

Doufáme, že se tato spolupráce bude do budoucna stále více rozvíjet a těšíme se na další společné projekty! Auf Wiedersehen!!


#gmk_info 

#GMK_a_Hotelová_škola_LAA_Rakousko 

#zahraniční_partneři_GMK