Přípravné kurzy

Každý rok připravujeme pro uchazeče 4letého a 6letého studia přípravné kurzy k přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky. 

Ve školním roce 2023/2024 budou tyto kurzy určeny uchazečům, kteří podají přihlášku na naše gymnázium.

Uchazeči, kteří budou mít na přihlášce naší školu na: 

prvním místě mají kurzy zdarma 

druhém místě: 500 Kč za celý kurz (zkoušky nanečisto, matematika a český jazyk)

třetím místě: 1000 Kč za celý kurz (zkoušky nanečisto, matematika a český jazyk)

Poplatek se bude hradit převodem na účet školy: 19-5083200237/0100, do poznámky vždy uveďte jméno uchazeče. Částka bude připsaná na účet školy nejpozději 26. 2. 2024.

Termíny:

přijímací zkoušky nanečisto: 27. 2. 2024 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium) 

přípravný kurz  českého jazyka: 5. 3. 2024 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium) 

přípravný kurz z matematiky: 6. 3. 2024 od 14.45 hod. (šestileté studium)   

přípravný kurz z matematiky: 12. 3. 2024 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium)  

přípravný kurz  českého jazyka: 19. 3. 2024 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium) 

přípravný kurz z matematiky: 20. 3. 2024 od 14.45 hod. (šestileté studium)  

přípravný kurz z matematiky: 2. 4. 2024 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium)  

přípravný kurz z matematiky: 3. 4. 2024 od 14.45 hod. (šestileté studium)  

Přihlášky zasílejte na adresu: kurzygmk@seznam.cz nejdpozději do 21. 2. 2024.

Přípravný kurz pro šestileté studium trvá cca 60 minut  a pro čtyřleté studium cca 90 minut.