Přípravné kurzy

Každý rok připravujeme pro uchazeče 4letého a 6letého studia přípravné kurzy k přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky. 

Ve školním roce 2022/2023 budou tyto kurzy určeny uchazečům, kteří podají přihlášku na naše gymnázium.

Termíny:

přijímací zkoušky nanečisto: 28. 2. 2023 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium) 

přípravný kurz  českého jazyka: 7. 3. 2023 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium) 

přípravný kurz z matematiky: 8. 3. 2023 od 14.45 hod. (šestileté studium)   

přípravný kurz z matematiky: 21. 3. 2023 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium)  

přípravný kurz  českého jazyka: 28. 3. 2023 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium) 

přípravný kurz z matematiky: 29. 3. 2023 od 14.45 hod. (šestileté studium)  

přípravný kurz z matematiky: 4. 4. 2023 od 14.45 hod. (šestileté i čtyřleté studium)  

Přihlášky zasílejte na adresu: kurzygmk@seznam.cz