Praha

Studenti posledních ročníků každoročně organizují pomocí třídního učitele vícedenní exkurzi do hlavního města ČR. Program je zaměřen kulturně (součástí bývá komentovaná prohlídka), do jisté míry si ho studenti zajišťují sami (např. Vyšehrad, Pražský hrad, Národní muzeum, Klementinum), studenti ale zažijí i společenský život (návštěva divadel).